تلفن:03136612866
موبایل:09132165439
ایمیل:info@narimanedu.ir
خبرهای گروه آموزشی و پانسیون مطالعاتی هدف
  • خانم ملبوس زاده
  • 1401/03/14
  • 347

جزئیات زمانبندی و تعداد سوالات کنکور سراسری ۱۴۰۱

کنکورسراسری۱۴۰۱-پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان-زمانبندی و تعداد سوالات کنکور۱۴۰۱-شرکت کنندگان کنکورسراسری۱۴۰۱-زمان برگزاری کنکورسراسری۱۴۰۱-کنکور۱۴۰۱ در پانسیون مطالعاتی اصفهان

آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ به منظور پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه، 

نوبت دوم «شبانه»، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگرداندانشگاه‌ها و 

مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی 

و غیردولتی و همچنین رشته‌های تحصیلی دانشگاهآزاد اسلامی در روزهای 

چهارشنبه ۸ تیر، پنجشنبه ۹ تیر، جمعه ۱۰ تیر و شنبه ۱۱ تیر سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.

 

در مجموع تعداد یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر در پنج گروه آزمایشی علوم

 

 ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر، زبان‌هایخارجی ثبت نام کرده

 

 اندالبته برخی از داوطلبان در یک گروه آزمایشی، برخی در دو گروه آزمایشی

 

 و برخی در سه گروه آزمایشی ثبت نام کردهاند.

بیشترین آمار ثبت نام کننده متعلق به گروه علوم تجربی با ۵۷۴ هزار و ۴۷۲ نفر

 

 استهمچنین تعداد زنان بیشتر از مردان ثبت نام کننده درکنکور ۱۴۰۱ است

۶۱ درصد داوطلبان را زنان و ۳۹ درصد داوطلبان را مردان تشکیل می‌دهند.

 

جمع داوطلبان کنکور ۱۴۰۱ تعداد یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر است که 

از این تعداد ۹۱۴ هزار و ۹۵۴ نفر زن و ۵۷۴ هزار و ۵ نفر مردهستند.

در کنکور ۱۴۰۱ هر دفترچه ای پاسخنامه مجزا دارد و پاسخنامه دروس عمومی

 از دروس تخصصی جدا شده است.

با توجه به تعداد یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۹۵۹ نفر ثبت نام کننده در کنکور

 ۱۴۰۱ در مقایسه با آمار ثبت نام یک میلیون و ۳۶۸ هزار نفریکنکور  ۱۴۰۰، 

این تعداد حدود ۱۲۰ هزار نفر بیشتر از آمار ثبت نام در کنکور سال گذشته 

است و رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند