تلفن:03136612866
موبایل:09132165439
ایمیل:info@narimanedu.ir

لیست دوره های برنامه ریزی تحصیلی و پانسیون مطالعه

در سامانه برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی بصورت انلاین می توانید تمام برنامه های درسی خود را ثبت و مشاهده نمایید و دیگر احتیاجی به دفترچه های کاغذی برنامه ریزی نخواهید داشت پکیج های برنامه ریزی آنلاین شامل پکیج ماهانه ، سه ماهه و شش ماهه می باشد که بصورت پرداخت آنلاین می توانید بستگی به نیازتان انجام دهید . پیشرفت مطالعه و درس خواندن را با این سامانه برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی حس خواهید کرد

پانسیون مطالعاتی حضوری

23,000,000 ریال 30 روز

 • هر روز از ساعت 6 صبح الی 22
 • ناظر مطالعاتی
 • میز اختصاصی
 • کارسنج
 • اتاق استراحت
 • قوانین مطالعاتی

برنامه ریزی درسی ویژه مشاوران حضوری

رایگان

 • برنامه ریزی ساعت به ساعت
 • مشخص شدن حجم مطالعه
 • کانال پشتیبان
 • آزمون های هفتگی شخصی سازی
 • پشتیبان درسی
 • مهندسی منابع مطالعاتی

پکیج سال نهم

150,000 ریال 15 روز

 • برنامه ریزی شخصی و ازمون هفتگی
 • پانسیون مطالعاتی هر روز 6 صبح الی 22
 • ناظر مطالعاتی
 • میز اختصاصی
 • کارگاه مشاوره
 • پلنر شخصی

پانسیون مطالعاتی حضوری

23,000,000 ریال 30 روز

 • ویژه اعضای حضوری پانسیون مطالعاتی