تلفن:03136612866
موبایل:09132165439
ایمیل:info@narimanedu.ir
خبرهای گروه آموزشی و پانسیون مطالعاتی هدف
  • خانم ملبوس زاده
  • 1401/05/20
  • 337

افزایش ظرفیت سه رشته پرطرفدار پیراپزشکی کنکور سراسری ۱۴۰۱ در پانسیون مطالعاتی در اصفهان

اطلاعیه سازمان سنجش درباره افزایش ظرفیت های پیراپزشکی | پانسیون مطالعاتی در اصفهان

افزایش ظرفیت سه رشته پرطرفدار پیراپزشکی کنکور سراسری ۱۴۰۱ در پانسیون مطالعاتی در اصفهان

 

(رشتۀفیزیوتراپی): 

در انتخاب رشتۀ سراسری باآزمون 1401، در قیاس با 1400، ظرفیت رشتۀ «فیزیوتراپی» در 

 دورۀ «روزانه» در حدود  6 درصد افزایش یافتهاست.

 

(رشتۀ شنوایی‌شناسی): 

در انتخاب رشتۀ سراسری با آزمون 1401، در قیاس با 1400، ظرفیت رشتۀ «شنوایی‌شناسی»

  در مجموع در حدود 17 درصد افزایش یافتهاست.

 

(رشتۀ گفتاردرمانی): 

در انتخاب رشتۀ سراسری با آزمون 1401، در قیاس با 1400، ظرفیت رشتۀ «گفتاردرمانی» 

در دورۀ «روزانه» در حدود %16 افزایش یافتهاست.

 

 

پانسیون مطالعاتی در اصفهان+

مشاوره تخصصی+برنامه ریزی+کارگاه آموزشی

+آزمون شخصی+سنجش استعداد+پشتیبان

 

شماره تماس جهت ثبت نام

#پانسیون مطالعاتی در اصفهان

 

📞 09132165439-36612866

 

اینستاگرام پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان

🏫pansion_hadaf_isf

👨🏻‍💻dr.mohammadreza_narimani

 

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند