تلفن:03136612866
موبایل:09132165439
ایمیل:info@narimanedu.ir
خبرهای گروه آموزشی و پانسیون مطالعاتی هدف
  • خانم ملبوس زاده
  • 1401/08/28
  • 300

تفاوت نیمکره چپ و راست و تاثیر در یادگیری در پانسیون مطالعاتی در اصفهان

تفاوت نیمکره راست و چپ و تاثیر در یادگیری | پانسیون مطالعاتی در اصفهان

تفاوت نیمکره چپ و راست و تاثیر در یادگیری 

در پانسیون مطالعاتی دراصفهان 

 

برخلاف اسمشون هر نیمکره در 

سمت مخالف بدن قرار داره نیمکره

 راست در سمت چب بدن و نیمکره 

چپ در سمت راست بدن 

 

 

نیمکره راست:

این نیمکره سازمان نیافتر هست نسبت 

به نیمکره چپ 

اول به کلیات توجه میکنه بعد به جزئیات

در این نیمکره پردازش افکار به طور  

همزمان صورت میگیره از لمس 

کردن اشیا لذت میبره 

به چگونگی بیان سخنی توجه میکنه 

نه به مفهوم آن

 

 

نیمکره چپ:

 تحلیل گره و از منطق پیروی میکنه 

برخلاف نیمکره راست اول اثبه جزئیات 

توجه میکنه بعد به کلیات ،از مشاهده 

اشیا لذت میبره

تلفظ و فرمول های  ریاضی را به آسانی 

به خاطر سپرده میسپارد 

به مفهوم سخن توجه میکنه نه به چگونگی بیان آن

 

 

 

فعالیت هایی که توسط نیمکره چپ انجام میشود:

۱-کلمات

۲-منطق

۳-اعداد

۴-تحلیل

۵-تربیت 

 

فعالیت هایی که توسط نیمکره راست انجام میشود:

 

۱-ریتم

۲-تصویر و رنگ

۳-هوشیاری کلی

۴-خیالپردازی

۵-ابعاد و فاصله

 

 

 

پانسیون مطالعاتی در اصفهان+

مشاوره تحصیلی دراصفهان 

دکتر نریمانی+برنامه ریزی+

کارگاه آموزشی و انگیزشی کنکور

+آزمون شخصی+سنجش استعداد+پشتیبان

 

شماره تماس جهت ثبت نام در

#پانسیون مطالعاتی در اصفهان

 

📞 09132165439-36612866

 

اینستاگرام پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان

🏫pansion_hadaf_isf

👨🏻‍💻dr.mohammadreza_narimani

مدیریتدکتر  محمد رضا نریمانی

پیام بگذارید

تمام قسمتهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی هستند